Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie

ul. Kościuszki 28, 08-400 Garwolin

 

 e-mail: wku.garwolin@ron.mil.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek - godz. 7:30-17:00

od wtorku do piątku - godz. 7:30-15:30

 

Punkt informacyjny (konsultacyjny):

poniedziałek - godz. 15:30 - 17:00

 

 

Centrala telefoniczna WKU w Garwolinie:

Dyżurka/Portier SUFO – tel. 261 518 943

Fax – tel. 261 518 941

 

Sekretariat - tel. 261 518 949, Komendant WKU – tel. 261 518 960

Szef Wydziału – Zastępca Komendanta tel. 261 518 950, tel. kom. 727 015 947

Rzecznik prasowy -  tel. 261 518 950

Referent prawno – administracyjny  – tel. 261 518 944

Informatycy – tel. 261 518 940

Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU) – tel. 261 518 945

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami  - tel. 261 518 950

Oficer Wydziału (System Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia, współdziałanie z administracją publiczną i jednostkami wojskowymi)– tel. 261 518 953

Oficer Wydziału (gotowość bojowa i mobilizacyjna) – tel. 261 518 954

Specjalista (przydziały mobilizacyjne i kryzysowe, ćwiczenia wojskowe, mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy) – tel. 261 518 956

Specjalista (przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia wojskowe) – tel. 261 518 955

Inspektor (środki transportowe i maszyny, świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne, reklamowanie, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne) – tel. 261 518 952

Starszy referent (ewidencja oficerów , podoficerów i szeregowych, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum) – tel. 261 518 952

 

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 518 957

Oficer Wydziału (służba przygotowawcza, Narodowe Siły Rezerwowe, przydziały kryzysowe) –         tel. 261 518 948

Specjalista (Narodowe Siły Rezerwowe, przydziały kryzysowe) – tel. 261 518 958

Inspektor (służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe) – tel. 261 518 959

Starszy referent (współpraca ze społeczeństwem, promocja Wojska Polskiego, zawodowa służba wojskowa) – tel. 261 518 959

 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 518 951

Kierownik Kancelarii (Jawna) – tel. 261 518 941

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie przyjmuje interesantów wnoszących skargi, wnioski lub prośby w każdy poniedziałekw godz. 12:00 do 17:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  tel. 261 518 949).