Strona Główna BIP Strona Główna
- Szkolenie dla kandydatów na oficerów
 

 

Informujemy że, weszła w życie Decyzja nr 397/MON z dnia 15 października 2015 r.  w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

 W 2016 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą :

 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

 - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się prowadzi się spośród osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny, w tym:

 1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych
  w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności  przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. szeregowych zawodowych, będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Podoficerowie i szeregowi zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON.

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi (ze środowiska cywilnego) ubiegające się
o przyjecie do WSOWL we Wrocławiu mają obowiązki zarejestrować w internetowym systemie rekrutacji uczelni oraz złożyć wniosek
<<do pobrania>> do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (WKU)
w następujących terminach:

 • do dnia 26 września 2015 r. na 8,5 miesięczne szkolenie w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej oraz orkiestr i zespołów estradowych;
 • do dnia 20 stycznia 2016 r.  na 3-miesięczne szkolenie w korpusie osobowym: medycznym (w grupie osobowej lekarzy, weterynarii, farmacji, psychiatrii
  i fizyko-biochemików) i duszpasterstwa;
 • do dnia 15 maja 2016 r. na 12- miesięczne szkolenie w grupach osobowych: aeromobilnej  i geograficznej.

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć w poszczególnych korpusach i grupach osobowych określa załącznik nr 1 do Decyzji nr 397/MON

 Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na szkolenie wojskowe osób niebędących żołnierzami zawodowymi można znaleźć na stronach internetowych WSOWL we Wrocławiu w zakładce "Dla kandydatów/Studium Oficerskie". (http://wso.wroc.pl/pl/)

 

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie lub uzyskać w WKU
w Garwolinie tel. 261 518 943, 261 518 948, 261 518 959, 261 518 958, e-mail
wku.garwolin@wp.mil.pl