Strona Główna BIP Strona Główna
Historia
 

 

    Rozporządzeniem Kierownika Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 15 sierpnia 1944 r. powołano do życia Rejonową Komendę Uzupełnień Garwolin z tymczasową siedzibą w Mińsku Mazowieckim obejmującą powiaty: Garwoliński, Mińsko-Mazowiecki i Warszawski.

    Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 1945 r. nastąpiła  zmiana podziału terytorialnego w województwie warszawskim i powstała RKU Garwolin.

    Rozkazem Personalnym Departamentu Personalnego WP nr 636 z 29.05.1946 r. określono nową nazwę i etat z Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU) na  Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR).

    Zgodnie z rozkazem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie nr 01 z dnia 05.01.1965r. od 1 lutego 1965 roku ulega rozformowaniu Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) w Garwolinie, natomiast został powołany do życia Powiatowy Sztab Wojskowy (PSzW) w Garwolinie. Od 1973 r. PSzW Garwolin administrował na powiecie Garwolin i Ryki.

    Na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 37/MON z dnia 31 maja 1975 roku w sprawie „Terytorialnego zasięgu działania Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień została powołana Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie, obejmująca zasięgiem miasta: Garwolin, Łaskarzew, Żelechów i gminy: Adamów, Borowie, Garwolin, Górzno, Krzywda, Kołbiel, Kłoczew, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków, Osieck, Parysów, Pilawa, Serokomla, Sobienie Jeziory, Sobolew, Trojanów, Wojcieszków, Wilga, Wola Mysłowska, Żelechów.

    Na podstawie zarządzenia MON Nr 17 z dnia 21.03.1991 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania WKU w Garwolinie przekazało do WKU Mińsk Mazowiecki ewidencję wojskową gminy Kołbiel, natomiast przyjęło z WKU Siedlce ewidencję gminy: Łuków, Stoczek Łukowski, Stanin i Trzebieszów.

    W 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej WKU w Garwolinie przekazało ewidencję do następujących WKU: 

WKU Puławy -  Kłoczew

WKU Otwock – Sobienie Jeziory, Osieck

WKU Biała Podlaska – Powiat Łukowski

    W 2002 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie przyjęła ewidencję wojskową powiatu otwockiego po rozformowaniu WKU w Otwocku i do chwili obecnej administruje na dwóch powiatach: garwolińskim i otwockim.

KOMENDANCI

kpt. OPOLSKI                                    1945 r. - 1946 r.

mjr Jan KAZULA                               1946 r. - 1965 r.

płk Stanisław CIEŚLIK                       1965 r. - 1978 r. 

ppłk Henryk NURZYŃSKI                   1978 r. - 1988 r.

płk dypl. Leon TOCZYŁOWSKI          1988 r.- 1994 r.

ppłk Jerzy KOWALCZYK                  1994 r. - 2003 r.

ppłk Krzysztof BARTOLD                  2003 –    2007 r.

ppłk Mirosław ŁYŻWA                       2007 r. - 01.07.2016 r.

p.o. mjr Krzysztof KWIATKOWSKI    01.07.2016 r. - 15.09.2016 r.

ppłk Sławomir GŁOWIŃSKI                15.09.2016 r. - do chwili obecnej