Strona Główna BIP Strona Główna
ŚWIĘTO TOAW
 
Pierwsze Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej w całych siłach zbrojnych obchodzone będzie  27 października 2013 r.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 27 października został ustanowiony Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.